כל בקשה לעיון במצלמות תעבור לאישור מנהל מוקד
לאחר בדיקה במצלמות שאכן יש תיעוד של האירוע המוקד יצור קשר עם מגיש הבקשה.