משרד הפנים
*במועצה ניתן לקבל כמה משירותי משרד הפנים:
*שינויים בנתונים המופיעים בספח תעודת הזהות (כתובת, שמות הילדים וכד')
*להגיש בקשה לקבלת תעודות (כגון תעודת פטירה ל"ע)
*להגיש בקשה לתמצית מרשם אוכלסין
לפרטים: אילנה 9700506

טלפון ארצי לבירורים:
1-222-6050 או *6050

(בסניף בית אל אין מענה טלפוני)

דואר בית אל

המיקוד בית אל: 9063100

שעות פתיחה של הדואר ניתן לראות באתר דואר ישראל.