בת-אל וייס גמזו
נציגת שירות במוקד העירוני ואחראית קראוונים
 

מחירי השכירות קראוונים

שכונה  מחיר מלא לאחר הנחה
תל חיים    1200 ₪ 1000 ₪
פסגת יעקב  1200 ₪ 1000 ₪
ואדי  1,200 ₪  1000 ₪
קראוון משולש 1,729 ₪    1,210 ₪

*הנחה מתייחסים רק לשוכרים ששני בני הזוג רשומים כתושבי בית אל בתעודת -הזהות. (שירותי משרד הפנים לשינוי כתובת ניתן לקבל במזכירות המועצה)
*החל מהשנה הרביעית, בכל שנה מחיר השכירות עולה ב-100 ש"ח נוספים.                                          

לפני החתימה על החוזה יש לבצע 2 סוגי תשלומים חד פעמיים: בנוסף לשכר דירה חודשי, יש עוד 2 תשלומים חד פעמיים המשולמים כתנאי לחתימת חוזה לפני הכניסה לקראוון:

  1. סיוד– 1,500 ₪. (התשלום מתבצע בכניסה במקום ביציאה).
  2. פיקדון – שיוחזר במלואו כאשר יוצאים מהקרוון- בתנאי שלא נגרמו נזקים לקראוון (במקרה של נזג, שווי העלות יקוזז מסכום הפיקדון). הפיקדון מתחלק ל- 2 תשלומים:

תשלום בפועל ע"ס 1,500 ₪
השארת המחאה ע"ס 6,000 ₪
כמו כן חובה לחתום על חוזה שכירות.

 להורדת שאלון בקשה למגורים