דורון עוז
אחראי רישוי ופיקוח

מידע בעניין חוק להסדרת פיקוח על כלבים: