בקשת פטור נכס לא ראוי למגורים

הפטור ניתן על חיוב ארנונה בלבד! לא על שמירה.

נא לקרוא בעיון רב!

בקשה לפטור נכס לא ראוי ניתנת לנכס שאינו ראוי למגורים, בשל שיפוץ מאסיבי בנכס, אשר מתבטא בשבירת ריצוף/ שבירת קירות/ נטרול סנטריה (חדרי שירותים, מקלחות)/ פירוק חלונות/ פירוק מטבח (למעט נכס מקבלן), ואשר ביקר בו פקח מטעם הרשות, ואישר שאכן הנכס אינו ראוי למגורים. תנאי למתן פטור נכס לא ראוי: הצגת הסכם עם קבלן השיפוצים/ קבלות המוכיחות את גודל השיפוץ בנכס. פטור נכס לא ראוי - ניתן עד 3 שנים בלבד!

הפטור ניתן על חיוב ארנונה בלבד! לא על שמירה.

יש לאפשר לפקח מטעם הרשות, לבקר בנכס ולבחון את מצבו, בכל עת שיחפוץ, כל עוד הנכס אינו ראוי עוד למגורים

מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את תנאי הפטור
מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את תנאי הפטור (חובה) שדה חובה
Browser not supported
חתימה