הצהרה על נזילה

נזילה בצנרת הפרטית, שכתוצאה מכך צריכת המים עלתה ביותר מ- 150% מהצריכה הרגילה (בהשוואה לאשתקד), יש להכיר ב- "צריכה חריגה הנובעת מנזילה", ולחייב ע"פ תעריף נזילה מעודכן. חובה למלא את הטופס המצ"ב, ולצרף לו אסמכתאות על תיקון הנזילה. התעריף המופחת יינתן, לכל היותר, לגבי 2 תקופות צריכה רצופות ( 4 חודשים) ולא יותר מפעמיים בשנה.

קראתי את ההסבר
קראתי את ההסבר (חובה) שדה חובה

הנזילה תוקנה ע"י:
הנזילה תוקנה ע"י: (חובה) שדה חובה
Browser not supported
חתימה