שרית עובדיה
תחשיבנית
02-9415001

אודיה נהרי
מזכירת המחלקה
02-9415000

הסיוע לפרט ולמשפחה ניתן בהתאם להוראות משרד הרווחה, לבדיקת עו"ס המשפחה, זכאות כלכלית של המשפחה ובכפוף למגבלות תקציב.

מרבית השירותים ניתנים תמורת השתתפות עצמית בתשלום, בהתחשב במצבה הכלכלי של המשפחה.

לבדיקת זכאות יש לצרף:

 • 3 תדפיסי חשבון בנק האחרונים
 • 3 תלושי שכר אחרונים.
 • עצמאי- שומת מס אחרונה.
 • אישור על קצבאות
  יתכן ויתבקשו טפסים נוספים על פי הצורך.

מענה לפניות חדשות

צירוף המסמכים הרשומים מטה יסייעו לזירוז הטיפול בפנייה

 • לפנייה למחלקה הקלק כאן: פנייה למחלקה (ניתן גם לקבל את טופס הפנייה במזכירות המחלקה)
 • צילום ת"ז של 2 בני הזוג + ספח של הילדים
 • הצהרות על הכנסות 
 • 3 תלושי שכר אחרונים.
 • שומה משנה נוכחית
 • גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי
 • מסמכים רפואיים במידה ויש ברקע מחלה, נכות או עיכוב התפתחות.
 • דווח בכתב ממסגרות החינוך כשנושא הפנייה הוא בקשת סיוע לילדים.

טופס ויתור סודיות

מענה בכתב לפניות חדשות עד 14 ימי עבודה מיום קבלת טופס הפניה

וועדת ערר

וועדה מחוזית בעניין החלטות המחלקה לשירותים חברתיים.
יש לפנות בכתב לוועדת ערר ע"פ חוק שירותי הסעד תשי"ח לכתובת: רחוב ירמיהו 35 ירושלים

הקלק כאן להגשת טופס הגשת ערר