מנכ"ל המועצה הינו המנהל הכללי של הרשות המקומית, ואמון בין היתר על: ניהול שוטף של פעילות הרשות ומתן שירות מיטבי לתושבים, ניהול המחלקות השונות וההון האנושי ברשות, גיבוש אסטרטגיה וישומה, הוצאה לפועל של מדיניות ראש הרשות וחזונו, הטמעת כלים חדשניים וטכנולוגים, קידום יזמויות כלכליות וחברתיות, יצוג הרשות מול גופים חיצוניים וקביעת סדרי עדיפויות.

 

פרטי יצירת קשר

חיים מרגוליס
מנכ"ל המועצה

יוליה שרבטייב
מזכירת לשכת ראש המועצה והמנכ"ל