מנכ"ל המועצה הינו המנהל הכללי של הרשות המקומית, ואמון בין היתר על ניהול שוטף של פעילות הרשות ומתן שירות מיטבי לתושבים, ניהול המחלקות השונות וההון האנושי ברשות, גיבוש אסטרטגיה ויישומה, הוצאה לפועל של מדיניות ראש הרשות וחזונו.

כמו כן, אחראי על הטמעת כלים חדשניים וטכנולוגים, קידום יזמויות כלכליות וחברתיות, יצוג הרשות מול גופים חיצוניים וקביעת סדרי עדיפויות.

 

 

 

 

פרטי יצירת קשר

חיים מרגוליס
מנכ"ל המועצה

יעל אליאסיאן
רכזת פרויקטים

יוליה שרבטייב
מזכירת לשכת ראש המועצה והמנכ"ל