ישיבה גבוהה 

בראשות הרב זלמן מלמד
בישיבה מסלולי לימוד בגמרא, הלכה, הוראה
טל': 9975192 פקס: 9975385

מכינה קדם צבאית

מיועדת לבוגרי תיכונים דתיים, משלבת השלמת לימודי תיכון ולימודים ישיבתיים.
ראש המכינה: אורי שרעבי
טל': 9978088 פקס: 9978885