פרטי יצירת קשר

מנחם לב
מנהל המחלקה

אסתר עוודי
מזכירה ואחראית מערך הסעות

ליאת טדגי
רכזת גיל הרך

צופיה חדד
קב"סית בנות

אביגיל לב ארי
מנהלת הספרייה

שעות קבלת קהל במחלקת חינוך הם:
בימים: א-ה' בין השעות 8:00-13:30

הנגשת מוסדות חינוך

במקרה של תלמיד עם מוגבלות הזקוק להתאמה פיזית של מוסד החינוך, הוריו זכאים לרשום את ילדם ברישום מוקדם, לפני המועד
הפורמלי לפתיחת רישום ילדים לגנים ולבתי ספר ברשות המקומית, עד 15 חודשים לפני המועד לפתיחת שנת הלימודים זאת
על מנת שהרשות/ הבעלות תוכל להיערך בהתאם כדי לבצע את ההנגשה עד לקליטת התלמיד במוסד החינוכי.

סדר הפעולות משלב הבקשה להנגשה ועד לאישור ההרשאה לביצוע:

  1. ריכוז בקשות להנגשה ממוסדות חינוך ופניות של ההורים.
  2. קביעת סיורי שטח עם היועצים לתחילת עבודה או מסירת עבודה.
  3. הכנת דוח מקצועי.
  4. הכנת תיקים והעברתם למשרד החינוך לשם קבלת הרשאה.
  5. קבלת המתקן: כתה אקוסטית, מעלית והתאמות ללקוי ראיה.