חט"ב שע"י הישיבה התיכונית "מטה בנימין"

לימודים תורניים וכלליים ברמה גבוהה בשילוב לימודי סביבה, באווירה של יראת שמים.
מנהל חט"ב ותיכון: מיכאל דהן.

ישיבת בנ"ע "מטה בנימין"

לימודים תורניים וכלליים מתוך יראת שמים.
הישיבה מחנכת את תלמידיה למעורבות חברתית ותרומה לקהילה.
הישיבה הינה בתנאי פנימיה מלאים.
מגמות: ביולוגיה, תקשורת, לימודי א"י.
ראש הישיבה: הרב ניצן ימין
מנכ"ל הישיבה: יהודה בר חי
טלפון: 9973846  פקס: 9973907 .

ישיבה קטנה תיכונית "בני צבי"

מטרתה לגדל תלמידי חכמים צעירים הרואים עתידם בעולמה של תורה.
רוב שעות היום מוקדשות ללימודי קודש ומיעוטן לימודי חול, המקנים בתום ארבע שנים תעודת בגרות. הישיבה הינה בתנאי פנימייה מלאים, תוך שילוב ימי טיול ופעילות חברתית.
ראש הישיבה: הרב אהרון טרופ.
טל: 9975666, פקס: 9974411