טיפול במצבי קושי מצוקה ומשבר והפעלת מסגרות טיפוליות וחברתיות - לתושבים מגיל 62+

  • עזרה ייעוצית וטיפולית לוותיק ובני משפחתו.
  • התנדבות ותיקים בקהילה, בשיתוף עמותת וותיקים וביקורים של שמחה.
  • הפעלת מועדון חברתי כולל ארוחות, הסעות, חוגים, סדנאות ופעילות חברתית.
  • הפנייה לנופשונים במצבי מגבלה רפואית. יש לצרף סיכום תיק רפואי.
  • הגשת המלצות לבית משפט לענייני משפחה למינוי אפוטרופוס במצבים של ירידה קוגניטיבית משמעותית.