הנחת עולה חדש - 90% עד 100 מ"ר

למשך שנה אחת מתוך השנתיים הראשונות לעליה ארצה

Browser not supported
חתימה