הנחת זכאי לקצבת סיעוד מביטוח לאומי

70% הנחה על כל שטח הנכס

Browser not supported
חתימה