הנחת נכות רפואית

90% הנחה על כל שטח הנכס

Browser not supported
חתימה