הנחת נכות רפואית 90% ומעלה

40% הנחה על כל שטח הנכס

Browser not supported
חתימה