נכה 75% אי כושר

80% הנחה עד 100 מ"ר

Browser not supported
חתימה