הנחת אזרח ותיק - 25% עד 100 מ"ר

Browser not supported
חתימה