העבודה במחלקת ההנדסה מתבססת על חזון ארוך טווח, אנו צועדים בביטחה לממשו בפעולות קטנות כגדולות, במטרה ליצור סביבת מגורים נעימה ומזמינה. 

אנו מאמינים בחיזוק הקשר של האדם למקום וביצירת מעגלי ערך המוסיפים בריאות, רווחה ואיכות חיים.

כחלק מהפיכתה של בית-אל לבירת בנימין, המועצה שמה דגש על יצירת מרחב פיזי הנותן מענה לצרכים יומיומיים במעגל חיי התושבים בבית-אל ובסביבה, תוך הטמעת ערכי העירוניות תוך שימור על ערכי הקהילתיות.                                                       

 

 

פרטי יצירת קשר

אביטל עוז
מהנדסת המועצה

אוריה פריש
מנהל פרויקטים

אריה האופט
ריכוז פרויקטים

דורון עוז
אחראי רישוי ופיקוח

ירון ברק
רכז תכנון עירוני

הודיה ביתן
רכזת GIS