העבודה במחלקת הנדסה בית-אל מתבססת על חזון ארוך טווח, אשר אנו צועדים בביטחה לממשו בפעולות קטנות כגדולות, משמעותו, יצירת מקום איכותי – סביבת חיי האדם.
אנו מאמינים כי יצירה זו אשר פנים רבות לה, מחזקת את הקשר של האדם למקום ויוצרת מעגלי ערך המוסיפים לבריאות, רווחה ובטחון לדורות.
יצירת מרחב פיזי הנותן מענה לצרכים יומיומיים במעגל חיי התושבים בבית-אל ובסביבה, תוך הטמעת ערכי העירוניות ושימור ערכיו – מהווה תרגום לחזון המועצה להפיכתה של בית-אל לבירת בנימין.

פרטי יצירת קשר

אביטל עוז
מהנדסת המועצה

אוריה פריש
ריכוז פרויקטים

אריה האופט
ריכוז פרויקטים

דורון עוז
אחראי רישוי ופיקוח

ירון ברק
רכז תכנון עירוני

הודיה ביתן
רכזת GIS