תחומי פעילותה של היחידה לביקור סדיר הם: שיבוץ תלמידים במוסדות מתאימים ומניעת נשירתם,סיוע לתלמידים מתקשים,
קשר ושיתוף פעולה עם מוסדות חינוך בבית אל ומחוצה לה,דיווח ממוחשב למשרד החינוך, וכן השבת נושרים למסגרות חינוך והפעלת מועדוניות בית ספריות ומשפחתיות.

אחראי:

פרטי יצירת קשר

טליה ניסנוב
קב"סית

צופיה חדד
קבסי"ת בנות