בשעות העבודה ניתן לפנות למחלקה בטלפון 02-9415000/1  או למוקד עירוני 106 / 02-9700555 מתקבלים גם דיווחים אנונימיים בטלפון או בכתב.

או למלא פרטים בקישור המצורף:  דיווח על מצבי סיכון ומצוקה