הגזברות אחראית על הניהול הכלכלי של המועצה על כל מחלקותיה.
יחד עם ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות, מחלקת הגזברות בונה את תקציב המועצה השנתי.
המחלקה מפקחת על ביצוע התקציב, אחראית על הנהלת חשבונות ותשלומים לספקים ומימוש תקציבי ממשלה ועוד.ניהול תקציבי מפוקח מאפשר לכלל מחלקות המועצה לעבוד באופן שוטף ויעיל לרווחת תושבי בית אל. 

 

פרטי יצירת קשר

רו"ח ינון שב ציון
גזבר

רעות סולטן
רכזת גזברות ורכש

מרים זקס
תקציבאית

טוביה אנסבכר
הנהלת חשבונות וספקים

רו"ח אפרת סקעת
עורכת דו"חות כספיים