הגזברות אחראית על הניהול הכלכלי של המועצה, על כל מחלקותיה יחד עם ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות, מחלקת הגזברות בונה את תקציב המועצה. המחלקה מפקחת על ביצוע התקציב, מנהלת חשבונות ותשלומים לספקים מממשת תקציבי ממשלה ועוד. בכך מאפשרת לככל מחלקות המועצה לעבוד באופן שוטף ויעיל לטובת תושבי בית אל ולרווחתם.

 

פרטי יצירת קשר

ינון שב ציון
גזבר

נעמה מרגלית
מזכירת גזבר

מרים זקס
תקציבאית

טוביה אנסבכר
הנהלת חשבונות וספקים

אפרת סקעת
הנהלת חשבונות