בית ספר בנות

בי"ס ממ"ד תורני – כיתות א' – ח'

ליאורה אדרי
מנהלת

 מזכירות: אלישבע קהתי, לאה בר אור

בית ספר יסודי – בנים בית-אל

בי"ס ממ"ד תורני ות"ת – כיתות א'-ח'

הרב ירון גיאת
מנהל

מזכירות: סימונה חימנז, רותי ברוכי, שרה גחלת

תלמוד תורה "שער השמיים"

כתות א-ח

במוסד זה לומדים על פי השיטה שהתווה הרב שלמה יצחק זילברמן זצ"ל, על פי המשנה "בן חמש למקרא בן עשר למשנה".
במוסד לומדים במשך כל ימות השנה, כולל חגים ומועדים, בשמחה ובאהבת התורה על פי עיקרון שקבעו לנו חז"ל שאין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבנין ביהמ"ק.
במוסד קיימת גם מכינה ללימוד קריאה עבור ילדי גן חובה.

יעקב בנימין
מנהל חינוכי
02-9975737

מזכירה: יעל חסקין