בקשת פטור נכס ריק מינימום חודש ועד חצי שנה

הפטור ניתן על חיוב ארנונה בלבד! לא על שמירה.

נא לקרוא בעיון רב!

בקשה לפטור נכס ריק תכובד רטרואקטיבית עד 14 יום בלבד ממועד הגשת הבקשה. הנכס חייב להיות ריק מכל חפץ ואדם כל תקופת הבקשה, למעט ארונות צמודי קיר בלבד! - חובה ליצור קשר עם הפקח דורון – 02-9700554, 4 ימים לפני אכלוס הנכס בכל חפץ ואדם, ולתאם ביקור בנכס. - בקשת פטור נכס ריק מוגבלת בזמן, חודש ימים מינימום ועד חצי שנה בכל חיי הנכס הרשום על שמך. הנכס ימשיך להיות מחויב עד סיום תקופת הבקשה. הפטור ניתן על ארנונה בלבד, לא על שמירה! באפשרותכם לשלם ולהזדכות בסוף, או לשלם שמירה, מים וביוב בלבד, ויתרת החוב על הארנונה תקוזז בסוף תקופת הבקשה, בהתאם לעמידה בתנאי הפטור. שימו לב! ריבית והצמדה יתווספו לכלל התשלומים. בקבלת פטור נכס ריק בסוף התקופה תקוזז הריבית וההצמדה מהארנונה בלבד!

אי עמידה באחד מתנאי הפטור, הכולל תיאום עם הפקח לפני אכלוס הנכס, ייאלץ אותנו לדחות את בקשתכם. נא מנעו את אי הנעימות!

מצהיר כי קראתי והבנתי את תנאי הפטור
מצהיר כי קראתי והבנתי את תנאי הפטור (חובה) שדה חובה

פרטי בעל הנכס

פרטי הנכס עליו מבוקש הפטור

Browser not supported
חתימה