מודעות אבל

באחריות המחלקה לפרסם לתושבי הישוב על פטירת קרוב משפחה (קירבה ראשונה) של תושב הישוב.

השירות נעשה ע"פ בקשת המשפחה בלבד.

ישנו נוסח וגודל קבוע למודעות.

כמו כן בהחלטת מליאת המועצה הוחלט כי השירות יינתן בזמן פעילות המועצה.

המודעות נתלות בלוחות המודעות של הישוב ובבתי הכנסת (כ- 20 מודעות).

סיוע למשפחות הנפטרים

בשעה קשה של הפטירה ישנם משפחות המתקשות להתמודד עם האובדן ואנו עושים מאמצים לסייע להם (בשיתוף גבאי בתי הכנסיות וחברים בקהילה)

להתארגן עם הציוד הנדרש (ציליה, שילוט לבית האבל, כיסאות לאבלים, סידורים, ס"ת, חוברות לימוד ותהילים לאזכרות וכד'.)

עד 30 יום מהקבורה, ניתנת אפשרות לבן/בת זוג לרכוש חלקת קבר בסמוך לנפטר. לאחר מכן אין התחייבות לשמירת מקום. מחיר חלקת קבר נקבע על פי אגרות של משרד הדתות. כרגע הסכום הוא: 4919 ש"ח.

• לסיכום: כולנו תפילה שיבולע המוות לנצח. וכל פעילותינו בחסד של אמת יהיה ברגישות המתאימה ולא תצא תקלה תחת ידנו. אמן.

קבורה

טיפול בנושא הקבורה הוא נושא רגיש מאוד ולצערנו מאוד בירוקרטי. אנו עושים מאמצים רבים שהטיפול בנפטר והבאתו לקבורה ע"פ ההלכה ומנהגי ארצנו הקדושה והסיוע למשפחה במהלך ההלוויה והשבעה יעשה ברגישות רבה, תוך מענה לצרכי המשפחה ומאידך לקבוע נהלים שוויונים לכלל הציבור.

 

חברא קדישא

בחברה קדישא בית אל יש 10 מתנדבים שהוכשרו לכך בטיפול בנפטר: רחיצה, טהרה, תכריכים, נשיאת המיטה וקבורה בבית העלמין. המתנדבים הוכשרו גם לטיפול במצבים מסובכים המצריכים איסוף ממצאים במקרה של (תאונה ופיגוע וכד' רח"ל) זאת בשיתוף פעולה עם זק"א ומשטרת ישראל. 

לכל מתנדב יש ציוד אישי בביתו וכן יש מחסן ציוד בבית אל כך שבהתראה של 5 דק' יוכל להגיע לזירת האירוע עם ווסט וציוד לטיפול באירוע.

כמו כן הח"ק עובד בשיתוף פעולה וע"פ ההנחיות הביטוח לאומי, משרד הבריאות,  משטרת ישראל, מד"א וזק"א לטיפול בכל האישורים והנהלים הנדרשים לקבורה ע"פ החוק.

בית העלמין

בית העלמין הינו מקום רגיש וטעון מאוד למשפחות הנפטרים, בו שוכנים יקיריהם, שלצערנו חלקם הגדול נפטר באופן טראגי, פיגועי טרור, מחלות קשות ותאונות, רח"ל.

אנו עושים מאמצים לשפר את חזותו של בית העלמין, לשמור על ניקיונו ועל טיפוח סביבתי כגון גינון.

בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון הוקמה חלקה צבאית עם רחבת טקסים. ביום הזיכרון לחללי צה"ל אנו עורכים טקס זיכרון יחד עם משפחות השכולות ותושבי בית אל.