מודעות אבל

באחריות המחלקה לפרסם לתושבי הישוב על פטירת קרוב משפחה (קירבה ראשונה) של תושב הישוב.
השירות נעשה בתיאום עם המשפחה.
ישנו נוסח וגודל קבוע למודעות, המודעות נתלות בלוחות המודעות של הישוב ובבתי הכנסת (כ- 20 מודעות).
השירות יינתן בשעות פעילות המועצה.

סיוע למשפחות הנפטרים

בשעה הקשה של פטירת בן משפחה אנו עושים מאמצים לסייע למשפחות, בשיתוף גבאי בתי הכנסיות והקהילה, להתארגן עם הציוד הנדרש (ציליה, שילוט לבית האבל, כיסאות לאבלים, סידורים, ס"ת, חוברות לימוד ותהילים לאזכרות וכד'.)
עד 30 יום מהקבורה, ניתנת אפשרות לבן/בת זוג לרכוש חלקת קבר בסמוך לנפטר. לאחר מכן אין התחייבות לשמירת מקום. מחיר חלקת קבר נקבע על פי אגרות של משרד הדתות. כרגע הסכום הוא: 4,919 ש"ח.

קבורה

טיפול בנושא הקבורה הוא נושא רגיש מאוד ולצערנו מאוד בירוקרטי. אנו עושים מאמצים רבים שהטיפול בנפטר והבאתו לקבורה ע"פ ההלכה ומנהגי ארצנו הקדושה והסיוע למשפחה במהלך ההלוויה והשבעה יעשה ברגישות רבה, תוך מענה לצרכי המשפחה ומאידך לקבוע נהלים שוויונים לכלל הציבור.

חברא קדישא

חברא קדישא בית אל מטפלת בקבורה ובליווי המשפחה מרגע הפטירה ועד הקבורה, ישנם 10 מתנדבים ומתנדבות שהוכשרו לטיפול בנפטרים. החברא קדישא עובד בשיתוף פעולה וע"פ ההנחיות הביטוח הלאומי, משרד הבריאות, משטרת ישראל, מד"א וזק"א.

בית העלמין

אנו עושים מאמצים לשפר את חזותו של בית העלמין, להרחיב אותו לפי הצורך, לשמור על ניקיונו ועל טיפוח סביבתי. 
בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון הוקמה חלקה צבאית. ביום הזיכרון לחללי צה"ל אנו עורכים טקס זיכרון יחד עם משפחות השכולות ותושבי בית אל.

חדר טהרה

בבית העלמין מסתיים בימים אלו הקמת חדר טהרה (כולל מקוה טהרה) לטיפול בנפטר כך שלא יהיה צורך בנסיעה לטהרה בירושלים. הוכשר צוות לטהרת הנפטר/ת. בתפילה שיבולע המוות לנצח ולא נזדקק לשימוש במקום.