על המחלקה לרישוי עסקים מופקד יישומו של החוק לרישוי עסקים בבית-אל אשר בא לאזן בין הזכות המאפשרת לאדם בחברה חופשית לעסוק בכל עיסוק שהוא בוחר לעסוק בו לבין הרצון לאפשר לכלל הציבור איכות חיים טובה ובטוחה. 

לפני שהנכם פונים להוציא רישוי עסק, בדקו האם עבור העסק שלכם נדרש רישוי עסק על פי חוק.
לאיתור הדרישות על פי צו משרד הפנים:

♦ טבלת עסקים טעוני רישוי

המחלקה לרישוי עסקים מהווה ציר המקשר בין בעלי העסקים ובין גורמי הרישוי השונים, תוך הקצאת משאבי אנוש וזמן לזירוז הליכי הרישוי ככל שניתן, ולהקל על בעלי העסקים בקבלת רישיון העסק.
רכז רישוי עסקים עושה כל שביכולתו להעניק את השירות הטוב ביותר בעבור בעל העסק וללוותו עד סוף תהליך הרישוי.

.עיקרי תהליך הרישוי

  • מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.
  • טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, בחינת הבקשה וסוג העסק והדרכת בעלי העסקים בהמשך תהליך.
  • ליווי תהליך הרישוי, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת דחיה לבקשה לרישיון.
  • הפקת רישיון / היתר לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של כל גורמי הרישוי.

חוק רישוי עסקים – מטרותיו:

  1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  2.  מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  3.  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  4.   מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
  5.   בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
  6.   קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

.שימו לב! במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד" – חשוב לציין שהוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו, לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

♦ אתר ממשל זמין – משרד הפנים

♦  חוק רישוי עסקים

♦  תקנות רישוי עסקים

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבהמשטרת ישראל (קישור נוסף)רשות כבאות והצלהמשרד הכלכלה, ומשרד הבריאות (קישור נוסף) ) ובנוסף גם הדרישות של "רשות הרישוי" – מועצה מקומית בית אל.

מפרט עסקים חדש!  בימים אלו המועצה עמלה בהוצאת מפרט על פי הרפורמה של רישוי העסקים. המפרט כולל את כל המידע הנדרש להוצאת רישוי עסקים עם דגשים של המועצה המקומית, שהוא בנוסף לחוק, לתקנות ולצו.

♦ המפרט האחיד – בית אל

.

להלן שלבי הוצאת רישוי עסק – במידה ונמצא כי העסק טעון רישוי :


שלב א' –  הגשת בקשה לפתיחת תיק רישוי עסק ( טופס הליכי רישוי עסק ).

שלב ב' –  קבלת אישור טופס הבקשה על ידי רכז רישוי-עסקים במחלקת הנדסה.
………………..במקרה של סירוב הבקשה – ישנה אפשרות להגיש השׂגה ( טופס הגשת השגה ).

שלב ג' – הגשת כלל המסמכים:

(1) רישוי עסקי מהיבטי תכנון ובניה
(2) הנחיות להגשת תכנית
(3) נגישות עסקים
(4) עסקים תחת משרד הבריאות – לחצו כאן:
     ♦  בריאות הציבור בעסקים
     ♦  שרותים וטרינריים
     ♦  אביזר מונע זרימה חוזרת
   

שלב ד' –  פיקוח ואכיפה

שלב ה' – תשלום אגרה במחלקת גביה ומתן רישיון עסק ( תשלומי אגרה ).

שים לב:

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי רציני.
על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

עובדי המחלקה עומדים לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע.