משרד הפנים

במועצה ניתן לקבל כמה משירותי משרד הפנים:
*שינויים בנתונים המופיעים בספח תעודת הזהות (כתובת, שמות הילדים וכד')
*להגיש בקשה לקבלת תעודות (כגון תעודת פטירה ל"ע)
*להגיש בקשה לתמצית מרשם אוכלסין

לפרטים: אילנה 9700506