• סיוע ליחידים, משפחות, קבוצות וקהילה במצבי חרום – תאונות דרכים, מלחמה, פיגועי טרור, פגעי מזג אויר, רעידת אדמה, פינוי.
  • תפקידי מחלקת רווחה בחירום מתבצעים ע"י צוות המחלקה ומתנדבים מקצועיים ובשיתוף מחלקות אחרות במועצה ומעגלי תמיכה וסיוע בקהילה, המחלקה נכנסת לפעולה בעת אירוע חרום או לאחריו ע"פ הוראה מראש המועצה /משטרה/מחלקת ביטחון.
  • הודעה למשפחות הנפגעים.
  • צוות הודעה על אסון בשיתוף משטרה/ביטחון/רב ביום האירוע.
  • סיוע מקצועי לנפגעים ובני משפחותיהם בזירת אירוע, בביתם או בבתי-חולים.
  • איתור צרכים של פרטים וקבוצות וסיוע לזקוקים לכך בדגש על אוכלוסיות חולים, נכים, בודדים, ותיקים, עולים חדשים.
  • פעילות קהילתית לחיזוק החוסן הקהילתי והמשפחתי.
  • סיוע למפונים במרכזי קליטה.    

מרכז חוסן