מועצה מקומית בית-אל מעניקה הנחות בארנונה בהתאם לחוקי המדינה ומשרד הפנים. 

טופס ערעור על בקשת הנחה בארנונה