הנחה ע"פ מבחן הכנסה 2024 - 3 חודשים אחרונים (10,11,12)

שימו לב כל הפרטים בטופס הם חובה

המצב האישי:
המצב האישי: (חובה) שדה חובה

פרטי המבקש

מצב תעסוקתי:
מצב תעסוקתי: (חובה) שדה חובה

פרטי בן/בת הזוג

מצב תעסוקתי של בן/בת הזוג
מצב תעסוקתי של בן/בת הזוג

פרטי הנכס

נא לצרף את המסמכים הבאים מביטוח לאומי - לכל אחד מדיירי הבית מגיל 18 - חובה!

* למעט חייל/ת / מתנדב/ת שירות לאומי

* לילד/ה שהיה בשירות לאומי / צבאי בשנת 2023

תלושי משכורת

מצב פיננסי

* למעט חייל/ת / מתנדב/ת שירות לאומי
האם קיים בבעלותכם נכס להשקעה?
האם קיים בבעלותכם נכס להשקעה? (חובה) שדה חובה
* נכס שהינכם משכירים לאחר
Browser not supported
חתימה