הנחה ע"פ מבחן הכנסה 2023

שימו לב כל הפרטים בטופס הם חובה

בחירת תקופת בחינת הבקשה להנחה
בחירת תקופת בחינת הבקשה להנחה
המצב האישי:
המצב האישי:

פרטי המבקש

מצב תעסוקתי:
מצב תעסוקתי:

פרטי בן/בת הזוג

מצב תעסוקתי של בן/בת הזוג
מצב תעסוקתי של בן/בת הזוג

פרטי הנכס

נא לצרף את המסמכים הבאים מביטוח לאומי - לכל אחד מדיירי הבית מגיל 18 - חובה!!!

* למעט חייל/ת / מתנדב/ת שירות לאומי

* לילד/ה שהיה בשירות לאוומי / צבאי בשנת 2022

תלושי משכורת

* דוח שומה לשנת 2022 בלבד!
* במידה ואין, יש לשלוח תלוש משכורת של חודש דצמבר 2022
* במידה ואין, יש לשלוח תלוש משכורת של חודש דצמבר 2022

מצב פיננסי

* למעט חייל/ת / מתנדב/ת שירות לאומי
האם קיים בבעלותכם נכס להשקעה?
האם קיים בבעלותכם נכס להשקעה?
* נכס שהינכם משכירים לאחר
Browser not supported
חתימה