בבית-אל קיימיים גמ"חים רבים המופעלים באופן עצמאי על ידי התושבים

הקלק לקישור לטבלת גמ"חים ביוזמתה וניהולה של אור קאפח

אם ברשותכם גמ"ח, אתם מוזמנים לעדכן בטבלה.